Informacje dla autorów

Organizatorzy XI Krajowych Warsztatów Kompatybilności Elektromagnetycznej zapraszają do nadsyłania zgłoszeń interesujących, oryginalnych i przeglądowych prezentacji i referatów naukowych związanych z tematyką konferencji, które po kwalifikacji przez Radę Programową będą zaprezentowane podczas konferencji. Przygotowane przez autorów prezentacje zostaną wydane w formie materiałów konferencyjnych. Referaty nadesłane w formie pełnych artykułów naukowych i przeglądowych zostaną po pozytuwnej ocenie Rady Programowej wydane w periodyku naukowym.


Zgłoszenia powinny być nadsyłane zgodnie z następującym harmonogramem:
  • 18 kwietnia 2017 r. - termin nadsyłania propozycji proponowanych prezentacji i streszczeń referatów(1 strona A4) lub pełnych referatów bez konieczności formalnego formatowania tekstu,
  • 1 maja 2017 r. - decyzja Rady Programowej o przyjęciu propozycji referatu lub prezentacji oraz zamieszczeniu jej w programie Warsztatów,
  • 15 maja 2017 r. - termin nadesyłania pełnych wersji prezentacji, gotowych do wydruku jako materiał konferencyjny (prezentacja w formacie MS Power Point (*.ppt - wersja 2000 lub 2007 lub 2010)) oraz pełnych tekstów referatów (zgodnie z wymaganym formatowaniem).

Pliki do pobrania przez autorów:

Nadesłane prezentacje zostaną także zainstalowane na komputerach, które będą wykorzystywane do prezentacji w czasie Warsztatów EMC, a następnie przetestowane przez organizatorów. Wcześniejsze nadesłanie prezentacji ograniczy występowanie typowych problemów technicznych. Ewentualne poprawki będą bezpośrednio konsultowane z autorem prezentacji, dlatego przy wysyłce prosimy o wskazanie dokładnego kontaktu do prelegenta. W przypadku nie dostarczenia prezentacji, w określonym terminie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe z tej przyczyny problemy techniczne.

Autorów referatów prosimy o kontakt z przewodniczącym sesji i obsługą techniczną minimum 15 minut przed rozpoczęciem sesji w celu omówienia jej szczegółów.

Organizatorzy:


Sponsorzy:


Partnerzy:Patronat medialny:Komunikaty:

2017-05-26 - Informacja o szczegółach badań porównawczych - zakładka ILC/PT
2017-05-28 - Udostępniono Program Warsztatów

2017 © Warsztaty EMC              Ostatnia modyfikacja: 29 maja 2017 r.